Čriček v pesti

Muzeum je iskanje doma. Tri hiše - tri omare so osnova vseh petih konceptualnih projektov. Prva hiša: telo želje, omara z živimi knjigami, ki prekrivajo golo telo za njimi - hiša časa; Druga hiša: "Fresh Widow Window: Hommage a Marcel Duchamp. V hrbtno stran omare je vstavljeno okno, rekonstrukcija dela Marcela Duchampa. To je edina premična hiša. Tretja hiša: Omara z marelično marmelado in Marijo, edina s polkrožnimi zaključki in leseno poličko na mestu oltarja. Prva slika: podoba simbolizira gledališko in umetnostnozgodovinsko ikonografijo kot časovni stroj, ki potuje nazaj v čas srednjega veka, h gesti zapisane besede.
Tukaj je zajec kot simbol zastale besede. Živ in pobarvan modro.
Zadnja podoba vpeljuje srednjeveško ikonografijo pisarja "Lo Scrittore".


Diana Koloini, Čriček v pesti, Gledališki list, marec 1994
Kljub vsemu sva ona in on v razmerju. Četudi le delno z disonančnimi zamiki, odkloni. Sleherni izraz, še celo pred jezikom, že sam gib telesa, je stvar posredovanosti. Prek drugosti, tujosti. Tu se spreminja v znak, ki ni več jaz, ampak me zgolj kaže, odmaknjeno, odcepleno. Samo tako živi telo v izrazu. Telo bi hotelo biti primarno, čisto, polno; jaz celota. A da bi spregovorilo drugemu, mora sprejeti nase besede, ki me odkrivajo, kažejo in zakrivajo hkrati. A le tu raste razmerje: z vstopom v igro znakov in stvari, brez navlake preteklosti, že izrečenega in že napisanega. Celota civilizacije se naseljuje v meni.