Paracelsus in Frankenstein / ekipa

nastopajo:
Petra Govc, Barbara Novakovič, Sanja Neškovič Peršin, Mateja Rebolj

zasnova in režija:
Barbara Novakovič

dramaturgija:
Tomaž Toporišič

oblikovanje glasu:
Igor Saksida

kostumografija:
Alan Hranitelj

scenografija:
Rok Oman

oblikovanje luči:
Miro Janežic

izbor glasbe in oblikovanje avtorske glasbe:
Blaž Peršin

asistent režije:
Matej Filipčič

strokovna sodelavka:
Helena Pivec

oblikovanje promocijskih gradiv:
Aljoša Kolenc

izdelava stilnih kostumov:
Marica Hübscher, Jožica Plut

scenski tehnik:
Miro Habjanič

video tehnik:
Janez Žagar

lučni tehniki:
Miro Janežic, Danilo Pečar, Gregor Plantan

tonski tehnik:
Blaž Peršin

inscipientka:
Jelka Dobnikar

promocija:
Nataša Sukič

vodja projekta:
(Muzeum) Nina Dešman Vižintin
(Cankarjev dom) Uroš Korenčan

zahvaljujemo se:
Mladen Dolar, Klementina Jurančič, Aljoša Kolenc, Rastko Močnik, Rok Oman, Igor Škamperle, Miha Škerlep, Metka Zobec