Vse najboljše
SINTEZNA PREDSTAVA KONCEPTUALNEGA GLEDALIŠKEGA PROJEKTA MUZEUM, 1993-2000

Čas določata ura in srce.
Uro določa zapis, pisava.
Pisatelj in pisar pišeta.
Pisatelj piše čas, pisar ga prepisuje.
Pisar za vsako črko, ki jo prepiše, vzpostavlja red.
Srce Dum, Dum bije tako naglas, da se premika vse pohištvo v hiši.
Takrat je čas praznovanja.
Predmeti ozivijo vse tisto, o čemer gospa Dum, Dum molči.
Bivanje označuje drevo-narava.
Tu domujeta dva principa: noč in dan, sova in golobica.
Obe ptici v moškem, obe ptici v ženski. Presečišče je dan brez noči.


Sonja Vučnik, Enrika Tankovič
Anica Kočevar
Ivo
Franc Sosič
Enrika Tankovič
Magda Šolar