FUNDUS ZS PP (Zimski striček in Poletna pravljica)

Fundus ZS PP je plesno-gledališki projekt, katerega prostor zajema petinštirideset muzealij iz depoja Mestnega muzeja Ljubljana in dvajset sodobnih umetniških del. Postavitev je obenem muzejska razstava in scenografija predstave. Predstava je bila premierno uprizorjena 1. decembra 2009 ob 20. uri v Galeriji Jakopič Ljubljana, razstava Fundus ZS PP pa je bila na ogled od 1. do 7. decembra 2009.

Predstava Fundus ZS PP problematizira vlogo ohranjanja, čuvanja in zapominjanja skozi naključen gledališki prostor arhiva. Prostor igre je muzejski depo ali mesto, kjer se hranijo in ohranjajo objekti, sicer začasno odmaknjeni ali izvzeti pogledu.
Vstopanje v likovno okolje v shemi gledališkega prostora se gradi z besedami: Ali lahko nekaj vprašam? Ja seveda. Na drugem nivoju se vstopanja odvijajo neposredno - ali kot otvoritev PROSTORA, odkritje artefaktov (zakritih objektov z dvigovanjem gledaliških zaves), ali pa skozi nevidna, sublimna vrata, ko performer kot čuvaj vstopa v nov DOGODEK.
Sprva ustvarja gledališkost dialog med čuvajema; za tem pa gledališkost vznika iz likovnega, v recepciji občinstva. Odnos med čuvajema je razmerje med gibanjem (gibljive slike, ples) in statičnostjo (čuvaj stoji kot kip, oljna slika v razliko od fotografije).
Ogromna siva miš drsi po zaprašenih tleh, vsa je v skrbi (lat. cura) do pokritih muzealij, z nenehnim preverjanjem, ali je življenje tu. Druga čuvajka spi na fotelju, pokrita, da se lahko kasneje kot vzmet (v uri) vrže v prostor gibanja, v osvetljenem labirintu gledališkosti.
Objekti potujejo skupaj s protagonistkama, od spomina k njegovemu arhiviranju in otvarjanju.
Predstava se preoblači v razstavo in obratno. Paradoks gledališkega v srečanju z likovnim je vzajemen odnos dveh dojemanj. Zaključek je v konverzaciji z občinstvom, ki vstopi v prostor med predstavo in razstavo.

Umetniki:
Zora Stančič
Polona Maher
Damijan Kracina
Katarina Toman Kracina
Nataša Skušek
Mladen Stropnik
Sašo Vrabič
Matic Sonnenwald
Živa Žitnik

skica postavitve


Fundus ZS PP

Depo Mestnega muzeja Ljubljana je zbirka različnih predmetov, ki so na nek način povezani z zgodovino Ljubljane (zbiralna politika muzeja), oziroma širšim področjem zdajšnje Ljubljane. Hranimo umetniške in neumetniške predmete. Predmeti so stari od pet tisoč let pred našim štetjem (npr. leseno prazgodovinsko kolo z osjo), pa vse do danes (npr. plakati zadnjih volitev). Njihova materialna sestava je zelo različna, ravno tako ohranjenost. Konservatorji poskrbimo za optimalne pogoje hranjenja in predmetom podaljšujemo čas obstoja.

Muzejska zbirka Mestnega muzeja Ljubljana je številčna, sestavljena je iz 90 000 inventariziranih predmetov. Večina muzejske zbirke je od pridobitve v muzej skrita očem javnosti in shranjena v muzejskih depojih. Na stalnih in občasnih razstavah je samo okrog 7% predmetov iz depoja. Predmeti se razstavljajo po izboru kustosov. Izbrani so glede na kontekst razstave, obdobje, motiv, zgodovinski kontekst... Nekateri predmeti še niso bili razstavljeni in tudi nikoli ne bodo. Ne glede na njihovo ohranjenost, lepoto, zanimivost, pač nikoli ne padejo v pravi kontekst.

S projektom Fundus ZS PP smo odprli vrata depoja novemu in s kontekstom neobremenjenemu pogledu...

Izbor umetniških predmetov za Fundus ZS PP je bil enostaven: za razstavo so bile izbrane slike in kipi, ki so bile avtoricama projekta Fundus ZS PP iz kakršnega koli vzroka zanimive - izbor je neobičajen a zanimiv, povezuje različna umetniška obdobja, izničuje časovne distance in jih hkrati poudarja.

Fundus ZS PP je osvežilna kombinacija del iz muzejske zbirke, plesa, performansa in sodobnih umetniških del, ki se bodo združili v predstavi.

Katarina Toman Kracina