info
     

Muzeum zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo je bil ustanovljen septembra 1995, že leta 1993 pa je bilo zasnovano gledališče MUZEUM, konceptualni projekt kot raziskava razmerij: slika-beseda, prostor-čas, gib-gesta, glasba (sedem avtorskih projektov).

Od leta 1999 se odprejo novi projektni nizi, ki se osredotočajo na invencijo, ustvarjalne izzive in mobilnost misli.