info
     

Muzeum zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo je bil ustanovljen septembra 1995, že leta 1993 pa je bilo zasnovano gledališče MUZEUM, konceptualni projekt kot raziskava razmerij: slika-beseda, prostor-čas, gib-gesta, glasba (sedem avtorskih projektov).

Od leta 1999 se odprejo novi projektni nizi, ki se osredotočajo na invencijo, ustvarjalne izzive in mobilnost misli.

Od leta 2010 je Muzeum Ljubljana partner pri triletnem projektu ECLAP mreži dobre prakse (Best Practice Network), ki prispeva zbrane vsebine umetnostnih uprizoritev na Europeano.