memory (w)hole

MEMORY (W)HOLE - selekcija/gostovanje
Continental Breakfast Skopje
Muzej sodobne umetnosti Skopje

Razstava
12. - 30. april 2006

Konferenca predstav
12. - 14. april 2006

http://www.msuskopje.org.mk/?sid=664&lid=1