Fokus na umetnosti in znanosti v uprozoritvenih umetnostih v Ljubljani

Fokus na umetnosti znanosti in v uprizoritvenih umetnostih je projekt o ustvarjanju in razširjanju sodobnih uprizoritvenih umetnosti na področju koreografije, gledališča in umetnosti. Vendar je več kot to - je priložnost za razpravo, ki se ponuja raziskovalcem, izvajalcem in vsem, ki želijo poseči v debato o današnjih odnosih med vizualnimi umetnostmi, umetnostmi zabave in znanostjo.

Projekt izvira iz spoznanja, da vse več koreografov, režiserjev, glasbenikov in vizualnih umetnikov skupaj opravlja raziskave, ki znanstveno in tehnološko prakso združujejo z umetniško. Ustvarjanje je tako postalo posledica nenehnega prepletanja vseh zvrsti umetnosti. Eno od izhodišč za nastanek projekta je bilo tudi spoznanje, da trenutno najnaprednejše raziskovanje teh tem poteka predvsem v severni Evropi; naš namen je vzpostaviti forum za razpravo tudi na ravni sredozemskih držav. V osrčju projekta so mladi umetniki, ki bodo imeli po zaslugi nastanka Evropsko-sredozemske mreže priložnost obogatiti svoje izkušnje in razviti skupne delovne in raziskovalne prakse.

Razvojne točke projekta so predvsem produkcije. V prvi fazi je bilo v okviru natečaja, objavljenega na evropski ravni, izbranih 12 projektov, ki se najbolje posvečajo vprašanjem v zvezi s sodobnim scenarijem. Izbrani projekti so podporo za produkcijo dobili predvsem na dva načina: po eni strani s sistemom delovnih gostovanj, po drugi strani pa je umetnikom s predstavitvami njihovih del/študij omogočeno potovati po Evropi, kar jim omogoča, da redno in javno preverjajo razvoj svojega dela. Poleg tega so izbrani projekti deležni tudi denarne podpore za produkcijo.

V drugi fazi bo potekal nadaljnji izbor 5 projektov, izbranih izmed 12 v prvem letu; teh pet projektov bo prejelo nadaljnjo podporo, omogočeno pa jim bo tudi kroženje po festivalih in razstavah, ki so del mreže soorganizatorjev in partnerjev.

focus.ffeac.org


Soorganizatorji in partnerji:
Fondazione Pontedera Teatro
Festival Fabbrica Europa
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis
Instituto para el Fomento de Contenidos de Creacion - IFCC
Muzeum, zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo
Eurokaz, Festival novega gledališča
Cantieri Culturali
Teatro Vittorio Emanuele di Noto
Santarcangelo Festival
Movi|mentale
Museo MADRE
Punta Corsara
CONTEMPORANEA FESTIVAL '10
Teatro Metastasio
Scandicci Cultura - Teatro Studio
CDTM - circuito campano danza