projekt Molière

Jedro gledališkega projekta sestavljajo dramske osebe iz Molièrovih del.
Preplet usod posameznih likov znotraj individualne zgodbe (Tartuffe, Šola za žene), se odpira v nov dramski tekst (Namišljeni bolnik) prehaja iz enega dramskega besedila v drugega, se lomi v srečevanjih in ustvarja, v svoji širši strukturi uprizoritve, dokument časa v katerem je živel umetnik.
Pojavnost snovi iz Molièrovih dramskih likov vznikne na odru v že obstoječo širšo strukturo uprizoritve kot ponavljanje vloge pred nastopom, sanje ali nočna mora, odraz notranje stiske in nam - v svoji stilski in dramski pojavnosti daje vtis "vrenja besed" iz podzavesti.
Ta zgodba je vpeta v dve paralelni vsakdanjosti:
prva kot vsakdanjost - dokumenti, črpa iz ohranjene korespondence mislecev tistega časa (Descartes, Mme de Sévigné,.) druga pa je neposredna pripoved ali vsakdanjost, ki beleži življenje neke gledališke skupine.

Barbara Novakovič Kolenc