projekt 2 / marelični cvetovi in stebla časa

Svetloba in gibanje

Projekt 2 se osredotoči na sliko, ki traja med svetlobo in temo. Gibanje oz. izraz tukaj ni zgolj v funkciji prostora, neke prostorske oblike v gibanju, temveč je gledališkost telesa kot takega, ki govor in gib širita v razmerje svetlobe in sence. Slika(rstvo) je tukaj zgolj svetloba, pokrajina, ki se naseljuje v prehajanju časa.
Svet v barvah obstaja samo v naših sanjah: realni svet, svet odnosov do predmetov in ljudi je svetloba in odsev. Naša zavest in vzorci v naši notranjosti nosijo odseve odnosov in razmerij. In z njimi se spreminjajo barve stvarnega sveta: narava, ki jo gledamo, se levi skozi spiralo letnih časov in spreminja skozi oko občutljivosti razmerij, ki jih imamo in živimo, skozi ljudi, ki jih srečujemo in tiste, ki jih nikoli ne srečamo.