projekt 5 / manifestacije doma

Jezik in snov

Osebe imajo na razpolago743 besed v sedmih različnih jezikih, skupaj 5201 besed. Za stvari in pojme, katerih pomen ne poznajo, uporabljajo njim znane besede. Tako za množico stvari in pojmov uporabljajo isto besedo ali jo prevajajo v njim znan jezik, potujejo v prevodih istih ali sorodnih pomenov besed, čakajoč na tisto, česar ne morejo izgovoriti. Enako kot sam razcep jezika nosi nezmožnost izgovarjati tisto, kar mislimo (izgovarjati misel), nezmožnost izgovarjanja rezultira v invencijo jezika, ki ne pomeni ničesar več. V določenih situacijah, kjer oseba želi povedati "tisto nekaj" z eno od 5201 besed, pa ji ne uspe, zdrsne v izmišljen govor. Vsakdanje življenje se odvija mimo te omejitve.