re:konstrukcijski projekti

Počasi žareč kvadrat
drsi v notranjosti
in se izlije v črnino.

Re:konstrukcijske akcije so novi niz projektov, ki sledijo značilnostim mesta - zasnovane so kot gledališče v galerijskem prostoru. Galerijski prostor se širi iz interierja obstoječe stavbe, v katerem se odvija predstava, na obstoječo fasado, kjer se sočasno projecira dogodek, ki poteka v njeni notranjosti. V svojih ponovitvah se kronološko prestavi oziroma potuje po mestu. S tem, gledališče-predstavo osmišlja v svojih repetativnih nizih tudi v urbano okolje - site specific. Če se interier in eksterier v svoji prvotni obliki (predstavi) prekrivata, (projekcija na fasado poteka sočasno s predstavo v notranjosti stavbe) v ponovitvah te iste predstave le- ta zdrsi v prostor in "potuje".. Projekcija iz interierja je tako vidna na mostu čez reko, ali na poti za pešce, stavbi, ki je potrebna obnove ali na mestu porušene stavbe, ki jo zamenjuje pot. V primeru enkratne ponovitve predstave v posameznem mestu v gledališču, galeriji - prostoru predstave, lokacijo in izbor njene sočasne projekcije določi gostitelj. Projekcijo kot sočasno zapisovanje dogajanja v notranjosti stavbe lahko zamenja zamrznitev dogodka, statični izrez iz predstave, njen vizualni ali besedni zapis. Govorjena beseda se tako pozunanji v urbano okolje kot zapisano besedilo. Na nefrekventnem območju tako postaja v svojem jedru namenjena naključnim mimoidočim, kjer se obnavlja toliko časa dokler predstava živi.