SOURCE IMAGE

source image - knjižnica pisem: sprehod

Hope in gates, hope in spoons, hope in doors, hope in tables,
no hope in daintiness and determination.
Hope in dates.

Gertrude Stein, Tender Buttons

Predstava Knjižnica pisem: sprehod je vpeta v zamejeno površino tal, ki nosi zapis in vidnemu sledi, ga v času prehiteva ali zaostaja, enkrat kot misel ali sanje, drugič kot notranji monolog, vpet v formo pisma. Tako beleži prostor, natančneje knjižnico pisem. V ustvarjenem času imaginarnega nastaja polje novih branj sodobnih struktur.