SOURCE IMAGE

source image - muzej pisem

Platforma Šift teater II / Trilogija Source Image
Muzej pisem
Vir tridelnega projekta Source Image je korespondenca v pismih: v prvem delu Knjižnica pisem (2012) so to renesančni mojstri (Paolo Veronese, Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci), v drugem delu z naslovom Muzej pisem sledijo pisma umetnikov 18. in 19. stoletja. Vsaka od predstav izlušči jedro zapisa okrog katerega se razraste predstava.

Korespondenca likovnih umetnikov (Joshua Reynolds, J. H. W. Tischbein, François Doyen, Johann Heinrich Füssli, Dante Gabriel Rossetti, Elizabeth Eleanor Siddal, Elisabeth Vigée Le Brun, Gustave Courbet, Paul Cezanne) skozi oživljen muzej pisem niha med preteklostjo in sedanjostjo ter vedno znova vznika v palimpsestne zgodbe o srečanjih, kjer tečejo pogovori o umetnosti. Zasnova središči v zanosu stilnih preobrazb in kontinuiranem nizu ambientov, med-prostorov, pred-prostorov in za-prostorov, ki variirajo glede na kompleksnost in značilnost pisemskih korespondenc od intime, preko tesnobe, strahu, ujetosti, pasivne monotonije do norosti, impulzivnosti, akcije in svobode aktivnega posameznika.