ALEGORIJE - FRAGMENTI

ALEGORIJE, (2022-2025)

Alegorije - fragmenti, (2023)

Alegorije – fragmenti je predstava s poudarkom na specifikah upodobitev dvanajsterih mesecev pri čemer bo izpostavljena telesnost in skulpturalnost plesne govorice. Še pred začetkom našega štetja je bila v literaturi dokončno ustaljena trojna podoba mesecev: kot naravnega, delovnega ritma, kot ritem, ki ga določajo pobožanjene, astralne sile in kot ritem na zemlji prisotnih bogov, ki jih človek časti (Ovidij, Verij Flak…).

Ta trojna podoba mesecev bo obravnavana v razmerjih žanrskih upodobitev iz zgodovine ciklov v sklopu literarnih in likovnih paradigem od anike do renesanse. Projekt se bo mestoma nanašal na liturgijo slavja in temo sijajne podobe mesecev ter naravnih personifikacij, ki so jih označevala praznovanja in obredja.

Fragmentarnost predstave se kaže v nizanju podob, božanstev in atributov. Prizori so razdeljeni v sklope glede na letne čase in poganjajo zgodbo, obračajo čas v sosledju mesecev in let: žetev, paberkovanje, jesenska setev ali podobe ob vrtljivem mlinu se izmenjujejo z motivi lova in počitka. Iz domačih žanrskih prizorov, pa vznikajo prostori vitae contemplativa, ki prijateljuje z decembrom, mesecem ostrih nasprotij in podob, ki je zastopan pretežno brez delovnih motivov.