Zemljevid v paradiž iz Ljubljane: KATALOG / vsebina

KATALOG
2001

Peter Greenaway's Map to Paradise from Ljubljana/Peter Greenaway-Zemljevid v paradiž iz Ljubljane
ISBN 961-90830-2-4
naklada : 1000 /na razpolago: 200
angl./slo., trda vezava
prodajat: Muzeum, Ljubljana, Ljubljanski grad,Knjigarna Vale-Novak, Mladinska knjiga, Konzorcij
19x28,5cm, 192 strani

uredili: Barbara Novakovič, Helena Pivec
video dokument: Žiga Koritnik
fotografija : Miha Kerin, Igor Omahen, Egon Kaše
prevodi v angleški jezik: Borut Cajnko, Helena Pivec, Klementina Jurančič
lektura: Alvina Žuraj, Vanessa Rusk
prevod v slovenski jezik: Borut Canjko, Helena Pivec
oblikovanje: Vlatka Ljubanovič
layout: Primož Poljanšek
tiskarna: Tiskarna Trebotič, Zagreb
vezava: Mladinska knjiga
november 2001

kritike

muzeum in avtorji

fotografija: Egon Kaše, Igor Omahen, Miha Kerin
video dokument: Žiga Koritnik
foto The Pillow Book: Stephen Pyke, Graham Matthews

muzeum
DOKUMENTI

Mednarodni Muzeum projekti
Peter Greenaway v Ljubljani
Tripartitni projekt: vizualna umetnost-film-knjigi