kontinentalni zajtrk

KONTINENTALNI ZAJTRK LJUBLJANA, MEMORY (W)HOLE
2. - 25. September 2005

V okviru konference se bo predstavilo dvajset kuratorjev, direktorjev galerij, muzejev in kulturnih centrov s področja sedemnajstih dežel. Svoje avtorske projekte, ki so posebej zasnovani za razstavo in specifično lokacijo Ljubljanskega gradu, bo predstavilo triindvajset umetnikov. Večina bo svoje prostorske projekte pripravilo v Ljubljani, z mešanico postavitev in performansov pa bo ustvarilo preplet vzgibov in idej, ki bodo obeležili prostor Ljubljanskega gradu kot »delo v nastajanju«. Grad bo ob stoti obletnici Ljubljanskega gradu v lasti mesta zaživel kot živa skulptura.

Memory (w)hole

V našem spominu so vrzeli. V ustroju mesta so razpoke. V sliki je horror vacui.
Manifestacija sodobnega gledališča je izpraznjen oder.
Vendar pa se nobena odsotnost ne približa spominskemu vrtincu, ki izniči očitnost smisla in nesmisla; izvoru biti zoperstavljene absolutnemu ne bivanju. Ta prikliče spomin.
Koncept razstave je vmesni prostor, ki ga vzpostavlja nezavedno. Nezavedno ne more misliti razlike med živo skulpturo in skulpturo iz kamna. Nezavedno nas sili v zlitje skozi katero nam uhaja cel svet in neusmiljeno združuje VSE v celoto, hkrati pa nas pušča zunaj kot da smo brez razlike, brez ostanka, v celoti izrinjeni iz svojega sveta. (W)HOLE.

KONTINENTALNI ZAJTRK SKOPJE, MEMORY (W)HOLE
12. - 30. april 2006

KONTINENTALNI ZAJTRK BANJA LUKA, MEMORY (W)HOLE
10. avgust - 10. september 2006