Sandra Dukić
Miha Erman
Igor Eškinja
Biljana Gavranović
Boris Glamočanin
Gül Ilgaz
Ema Kugler
Aleksandar Kujučev
Miodrag Manojlović
Ebba Matz
Boris Mihalj
Radenko Milak
Mladen Miljanović
Michal Murin
Kiril Prashkov
Renato Rakić
Igor Scerbina
Veso Sovilj
Bojan Stevanić
Slaven Tolj
Florin Tudor & Mona Vatamanu
Vana Urošević
Gabriela Vanga
Slobodan Vidović
Metka Zupanič

Michal Murin, Bratislava

biografija

Kurator: Zuzana Bartošová, Inštitut za umetnostno zgodovino SAS, Bratislava, Slovaška

Besedila s signaturami in arheologija besedil
Instalacija


Michal Murin: Kuratorji razstave Memory (W)hole, iz projekta "Tvoje ime v mojem podpisu", instalacija, Muzej sodobne umetnosti, Skopje, Makedonija, 2006.Michal Murin, Bratislava
Tvoje ime v mojem podpisu - Moj podpis s tvojim imenom / Your Name in My Signature - My Signature with Your Name
performans, predavanje

Laboratorij za podpise - Ključne besede - podpis, znak, tekst, re-tekst, vizualizacija, podoba, avtentičnost, recipročnost, interakcija, izrekljivost, avtorska interpretacija, arhitektura, muzej, civilizacija. Tekst in performans Michala Murina, Laboratorij za podpise, proučuje podpise (interpretirane s stališča Derridajeve misli) in kontekst umetniškega dela. Podpis in njegova integracija v umetniški proces - bolj natančno, v interaktiven komunikacijski socioprojekt imenovan Tvoje ime v mojem podpisu - je vzniknila kot daljnosežna filozofska in konceptualna strategija, ki raziskuje odnos med besedami, podobami, vizualizacijam in ornamenti, obenem pa tudi odnos med subjekti in objekti, med razosebljenjem in humanistično reinterpretacijo geste prisvojitve, med dejanjem podarjanja in njegove recipročne Baudrillardovske narave. Podpisi kot znaki civilizacije, v tem primeru umetniška dela, se stopnjujejo do potrebe zaobjeti, poudariti, definirati in potrditi in se odražajo v urbani naravi arhitekture Muzeja sodobne umetnosti v podpisu; dejanje podpisa znotraj urbanega okolja obeta možnost prihodnje Foucaultevske arheologizacije. Teksti nastanejo kot avtorjeva interpretacija umetniških del, kot ustna zgodovina zaprta v lasten arhiv in tako služijo kot Derridajevski alibi integriran v Beuysove družbene skulpture.
Odlomek iz izjave o projektu

Besedila s signaturami in arheologija besedil:
(...)"Dejstvo je, da kadarkoli naletim na dela in umetnike iz Vzhodne Evrope, se mi, naj se še tako trudim, nekateri od njih zdijo učiteljski, banalni ali dolgočasni.
Lahko pa vam zagotovim, da k njim pristopam z vso dolžno ponižnostjo
in željo po razumevanju." (...)
Giancarlo Politi tako odgovarja na pismo Alexandre Brenera @ Barbary Schurz.
Flash Art International, letnik XXXIII, maj - junij 2000,
št. 212, s. 68,  Pisma uredništvu.
Michal Murin