Trilogija Dinamike prostorov - nihanje

Trilogija Dinamike prostorov - nihanje, 2016-2018

Pokaži mi nebesa
Trilogija Dinamike prostorov - nihanje, 2016-2018

Projekt je zasnovan na raziskavi liminalnega prostora ter dinamike, ki se v njem poraja.
Zanima nas, kako ustvarjati dinamiko v prehodnih, obrobnih ali zanemarjenih prostorih.
V projektu gre tudi za vprašanje roba v smislu prostora, kako se rob premika, presega, manipulira, kot tudi za vprašanje dinamike časa.
Problem preučujemo v treh ločenih sferah, ki s svojo interakcijo dirigirajo kompozicijo predstave.
Ta tri področja določajo osebna dejanja vsakega avtorja v polju umetniške prakse: izraz sodobnega plesnega besednjaka, artikulacija vizualne inpredmetne dinamike ter področje jezikovnih in pisnih besedil.
Raziskujemo liminalnost teh treh polj in njihovih presekov.