Mednarodni mestni projekti
     

Gesta v evropskem izročilu
o projektu

Gesta - Ljubljana

Kolokvij
zasnova
program
produkcija
galerija

Predavanji
program

Živa razstava
zasnova
program

ekipa


Mednarodno mestni projekti / Gesta v evropskem izročilu - Ljubljana / predavanji

25. junij
11.00-17.00
prizorišče Prešernova dvorana ZRC SAZU, Novi trg 4


Predavanji sta vez teorije med kolokvijem-prezentacijami in živo razstavo. Gostji zavoda Muzeum Ljubljana sta Renata Salecl in Aneta Serafimova.

Renata Salecl
12.30 - 13.30 / 12.30 pm - 1.30 pm

ROOM AND ROAD
Plesna predstava se spopada z vprašanji, kakšno oporo nam daje simbolni prostor, v katerem se gibljemo; kako ponotranjamo prostor, oz. kako se proti njemu borimo. Plesalka se znajde v neobičajni sobi, kjer stene delujejo kot da so žive in kot da se premikajo po neki svoji zakonitosti. Struktura, v kateri se giblje plesalka, ima svoje življenje. Čeprav se stene premikajo po svoji lastni logiki, pa se struktura prostora nenehno vrača v prvotno stanje. In kako se plesalka odziva na to življenje prostora? Najprej izgleda, da plesalka s svojim gibanjem preprosto prevzema gibanje prostora. Plesalkino telo je v navidezni sinhroniji s prostorom. Da je ta vez med plesalko in prostorom veliko bolj kompleksna, vidimo v trenutku, ko plesalka pade v nekakšen trans in ko se njeno gibanje prične radikalno razlikovati od gibanja prostora, ki jo obdaja. Izgleda, kot da si plesalka oblikuje nekakšen lasten psihotičen prostor, in se vse manj meni za simbolne okvire, v katere je postavljena. Plesalka pričenja delovati kot svoj svet, zamejen z lastnimi gibi, nenadzorovan od okolice in skoraj hermetično zaprt do zunanjih vzgibov. Čeprav plesalka na koncu oblikuje svoj lasten svet, pa se njena komunikacija z zunanjim simbolnim okvirjem nikoli popolnoma ne prekine. Simbolni prostor in plesalka sicer pričneta delovati kot dva ločena svetova, ki kot da delujeta po svoji lastni, nori logiki, ki se ne meni za drugega. Toda ne glede na to, kako se svetova poskusata ločiti, eden ne more obstajati brez drugega.

Renata Salecl
Raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo Pravne fakultete v Ljubljani in Centennial Professor na LSE (London School of Economics). Knjige: The Spoils of Freedom (Routledge 94), (Per)versions of Love and Hate (Verso 98), On Anxiety (Routledge 04)

Aneta Serafimova
15.00 - 15.40 / 3 pm - 3.40 pm

BLAGOSLOV IN MATERINSTVO ALI MED SIGNUMOM IN SIMPTOMOM:
Soočenje božjega in človeškega v bizantinskih slikah
Blagoslov je emblem krščanske umetnosti. Blagoslov ala byzzantina doseže svojo najvišjo izraznost v vizualizacijah Kristusovega javnega udejstvovanja. Sledeč motivu Kristusovega blagoslova v prizorih od njegovega ozdravljenja bolnih naprej pridemo do zaključka, da blagoslov izgublja svojo univerzalnost/impersonalnost in postaja konkreten govor: Vstani! (Janez, 5,3); Hodi! (Luka 7,14); Prisluhni! (Luka, 8,13); Umij se! (Janez, 9,7); Bodi čist! (Matej, 8,3). Gesta blagoslova v teh prizorih postane ekspliciten božji signum v katerem ni in ne sme biti emotivnosti. Kot kontrapunkt tem gestam/prizorom najdemo Mater božjo, ki rojeva, doji, pestuje svojega sina, ga objokuje in pokopava. Ona je mati, človek, smrtna. Ali se materinstvo reflektira v bizantinski sliki? Koliko Bizanc dovoljuje vključevanje čiste človeške emocije kot je materinstvo? V ilustracijah, ki bodo prikazane, bo analiziran kinetični kod (gest) materinstva. Prizori so stilsko oziroma časovno raznovrstni. Analiza pripelje do zaključka, da je materinstvo umeščeno na nivo emocionalnega simptoma, ki sledi kontrolirani (nadzorovani) liniji in izraznosti, ki je na splošno imanentno bizantinski slikovni nespontanosti. V bizantinskih slikah način pristopa k blagoslovu in materinstvu razkriva pozicijo božjega nasproti človeškemu.

Aneta Serafimova, Ph.D.
Uči zgodovino bizantinske umetnosti na Inštitutu za zgodovino umetnosti in arheologijo na Filozofski fakulteti v Skopju, Makedonija. Njeno interesno področje zajema predvsem bizantinsko ikonografijo in ikonologijo. Objavila je številne knjige, med drugim: The Middle Ages in Cultural Heritage, Skopje 1995; Mediaeval Painting in Macedonia (9th-18th C.), Skopje 2000; Painterly Higths: Byzantine Master-Pieces in Macedonia, CD, Skopje 2003; The Monastery of Kuceviste (nb. Skopje), Skopje 2005.