Mednarodni mestni projekti
     

Gesta v evropskem izročilu
o projektu

Gesta - Ljubljana

Kolokvij
zasnova
program
produkcija
galerija

Predavanji
program

Živa razstava
zasnova
program

ekipa

Mednarodni mestni projekti / Gesta v evropskem kulturnem izročilu - Ljubljana / program

24. junij
10.00-15.00
prizorišče: Prešernova dvorana ZRC SAZU, Novi trg 4

1 GESTA: ŠTUDIJE, SREČANJA, KONVENCIJE

Analiza, ki jo je koordinirala Fabbrica Europa v sodelovanju z Oddelkom za komunikologijo Univerze v Sieni, je rekonstruirala zgodovino družbeno-kulturnih konceptov geste skozi različna zgodovinska obdobja od antike do sedanjosti. Osvetlila je predvsem vplive kulture geste in njene modifikacije v stiku z vizualnimi umetnostmi.V svojih teoretskih izhodiščih je sledila dvema tokovoma: šoli, ki trdi da je jezik geste naraven, skupen vsem narodom in temelji na skoraj vseobči prisotnosti obraznih izrazov, na primer smeha, joka, zardevanja ali zehanja; in nasprotno, misli, ki obravnava gesto kot nasledek družbenih in kulturnih razlik - gesta je torej nerazpoznavna brez ustreznega 'pomenskega' ključa. Raziskava bo potekala na dveh nivojih: na sinhronem, ki bo poskušal izslediti obstoj skupne dediščine v zgodovini evropske geste; in diahronem, ki bo preučeval ujemanja, kontraste in komunikacijske metodologije neverbalnega jezika znotraj okvira posamičnih držav, ki sodelujejo v projektu. Pri projektu sodelujejo: Adam Kendon (University of Philadelphia, ZDA), Giovanni Manetti (Univerza v Sieni), Patricia Magli (UAV Benetke), Arturo Martone (Univerzitetni inštitut za vzhodne študije v Neaplju), Giovanni Barblan (Artefactory).

2 GENEALOGIJA

10.30 - 11.00
Dokumentacija, video raziskava: GENEALOGIJA GESTE

Predstavlja:
Nicole Leghissa

Koordinacija: Artefactory 41.14, Procida- Naples, Italy
Vodja: Maria Gloria Conti Bicocchi
Skupina: Nicole Leghissa, Trieste; Vanessa Lepre, Procida; Tommaso Arosio, Bologna; Francesco Tancredi, Firenze
Koordinator projekta: Simona de Luca, Artefactory 41.14 Procida

Primerjalna raziskava geste v posameznih mestih: Neapelj, Procida,Cardiff, Atene, Barcelona, Ljubjana
Video in fotografski material predstavljen skozi antropološko, semiotično in sociološko perspektivo želi vzpostaviti različnost izraza tudi skozi umetniško in estetsko dimenzijo. Preko meje svoje primarno komunikacijske funkcije se kaže kot bistven sestavni del kulturnega izraza lepote.
Odlomek iz besedila, Maria Gloria Conti Bicocchi

25. junija od 18.00 do 21.30 bo video dokumetacija raziskave "Genealogije geste" predstavljena v Stari Elektrarni


3 INTERFACE

11.00 - 12.00
OBLIKOVANJE IN DELOVANJE PLATFORME MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA

Predstavlja:
Paolo Atzori

Koordinacija: Fabbrica Europa Firenze, Artefactory 41.14, Procida
Izvedba: Open Lab of Florence
Vodja: Paolo Atzori

Ta faza projekta Gesta v evropskem kulturnem izročilu zadeva predvsem oblikovanje in delovanje platforme medsebojnega sodelovanja (Collaborative Platform, ali GCP).

GCP podpira interdisciplinarno dejavnost uporabnikov, ne glede na njihovo lokacijo, in s tem ustvarja raztezljivo in fleksibilno delovno okolje, ki povečuje možnost uporabe, saj nudi oseben delovni prostor. GCP je informacijska infrastruktura znotraj network sistema; njena podoba temelji na arhitekturi, ki vključuje različna komunikacijska orodja. Intuitiven vmesnik, ki prikriva kompleksnost in obenem omogoča dostop sofisticiranim orodjem, omogoča evropskim partnerjem na Internetu ustvariti informacijsko okolje in izboljšati proces brkljanja, iskanja, oblikovanja in on-line založništva.

Pomembna komponenta GCP je integracija poteka dela uporabnikov, ki postane strateški aspekt 'notranjega vedenja' mreže. Delo uporabnika nadzoruje metainformacijska infrastruktura in je indikator razvoja infromacijskega sistema. Ena ključnih nalog GCP je razvijanje konceptov in idej, ki temeljijo na pridobljenih informacijah. Znotraj tega konteksta označuje pojem Matrica lastnosti simulacije kognitivne reprezentacije in pomenske organizacije. Uporabnikom omogoča graditi, uporabljati in vzdrževati želeno okolje za oblikovanje in predstavitev določene teme. Skratka, GCP uporablja Matrico lastnosti, da vzpostavi povezave med različnimi vnosi. Te povezave tvorijo mrežo. Tip povezave pogojuje določen pomenski odnos med povezanimi predmeti.
Odlomek iz besedila, Paolo Atzori, http://www.khm.de/~Paolo/


5 PLES

13.30 - 15.00
Video predstavitev projekta: STRAST, NE POTRPEŽLJIVOST

Predstavljata:
Sioned Huws, Max Simbula

Koordinacija: Chapter Arts Center Cardiff
Vodja projekta: James Tyson
V sodelovanju: Le Fresnoy Studio National des Arts Contemporaines (France)
Koreograf: Sioned Huws
Video artist: Max Simbula

Gibanje, zaporedje gest, je jezik v katerem se izraža telo. Edinstvene geste, osvobojene zunanjih vplivov, ves čas lebdijo nad spremenjujočo se mejo med naravno in koreografsko gesto; ustvarjanje, izumljanje in nato rekonstruiranje, ali preprosto opazovanje - to je namen raziskave sovplivanja med plešočim telesom in prostorom, resničnim in navideznim. Prepoznati rdečo nit med instinktivnim in naravnim v človeški gesti in zakoni, vsiljenimi z digitalnimi tehnologijami.

"Strast, ne potrpežljivost" je velikopotezno plesno delo, ki ga režira Sioned Huws in ki vključuje ples, zvok, video in internetne tehnologije. Ta projekt je narejen v sodelovanju z Massimilianom Simbulo, novim medijskim umetnikom, in petimi plesalci. Dogodek se odvija v gledališkem prostoru in za interakcijo z občinstvom uporablja interaktivno / odzivno okolje. Koreografija je razdeljena na pet idiličnih prizorov, ki se stekajo v konstrukcijo celotnega okolja.
"Strast, ne potrpežljivost" je odnos med tremi besedami, ki so tesno povezane z delom. Rad plešem, do plesa čutim strast, ko se začne o plesu govoriti, postanem nepotrpežljiv. Zakaj je treba preprosto dejanje, kot je gibanje, povezati oziroma omejiti na eno ali dve strani pisanja. Ima to kak smisel? Najprej moram biti pisec in nato koreograf, nazadnje pa bom morda plesalec? Je to prav? Ne bi moralo biti ravno narobe?

7 PRENOS

Koordinacija: Muzeum, Ljubljana
V sodelovanju s Fabbrica Europa, Firence in ostalih so-organizatorjev

Med projektom bomo pripravili niz srečanj, ki bodo zagotovila kontinuirano sodelovanje partnerjev in omogočila komunikacijo in posredovanje rezultatov.

25. junij
15.00-16.00
prizorišče: Prešernova dvorana ZRC SAZU, Novi trg 4

4 VIZUALNA UMETNOST

16.00 - 17.00
Razstava: GESTA. VIZUALNA KNJIŽNICA V NASTAJANJU

Predstavlja:
Pietro Gagliano

Koordinacija: Fabbrica Europa, Firenze
V sodelovanju z Oxymoron, Athens
Partnerji: Macedonian Museum of Contemporary Art (Thessaloniki) and Quarter (Firenze)
Kustosi: Sergio Risaliti, Marina Fokidis, Daphne Vitali
Asistent, kurator: Pietro Gagliano
Koordinator projekta: Marina Bistolfi, Fabbrica Europa

Ta faza aktivnosti vsebuje razstavni projekt Sergia Risalitija iz Fondazione Fabbrica Europa per le Arti Contemporanee iz Firenc in Marine Fokidis in Daphne Vitali iz Oxymorona iz Aten. Ta faza bo realizacija potovalne predstave (Makedonski muzej sodobnih umetnosti iz Soluna in Quarter iz Firenc) z naslovom "Gesta. Vizualna knjižnica v nastajanju". Razstava bo predstavila osebna iskanja treh kuratorjev na temo geste v vizualni umetnosti, v okviru različnih modalitet, kot so gesta ljubezni, nemogoče, transcendenca, upor, vse to pa bo spremljal ilustriran katalog. V nelinearni kombinaciji z različnimi "dokumenti" se bo odvijala vizualna knjižnica, ki bo omogočala prostor za izmenjave, za radost in raziskovanje; skratka, igra konvencionalnih kodov vizualne umetnostne zgodovine.
Mejniki znotraj raziskovanja izraznega giba kot so Diagramma Terremoto Josepha Beuysa, Leap into the Void Yvesa Kleina, The Lovers (Walk on the Great Wall of China) Marine Abramovic in Ulaya, Shoot Chrisa Burdena, Stamping in the Studio Brucea Naumana in drugih avtorjev Vita Acconcija, Sophie Calle, Giuseppa Chiarija in Ligia Pape bodo predstavljeni skupaj z deli predstavnikov mlajših rodov, kot so Piotr Uklanski, Francis Alys, Jeremy Deller, Douglas Gordon, Sislej Xhafa, Uri Tzaig, Lara Favaretto, Paolo Canevari, skupina Stalker in drugi.
"Gesta. Vizualna knjižnica v nastajanju" je kritična prezentacija, katere namen je izzvati telesni in mentalni premik, v okviru katerega lahko občinstvo najde paradigme fizičnega in družbenega stanja globalne kulture in spomina.

25. junij
20.00
prizorišče: Stara Elektrarna-Zavod Bunker

6 MED FILMOM IN GLEDALIŠČEM

Gledališka delavnica in performans: SEKVENČNO OKO / NA CESTI

vodi
Andrés Morte Terés

Koordinacija: Mercat de les Flors, Barcelona
V sodelovanju z Escuela de Cine de Catalunya; Fondazione Fabbrica Europa; Comune di Procida; Artefactory 41.14, Procida; Nuovo Teatro Nuovo, Naples
Projekt in produkcija: Andrés Morte Terés
In:Tommaso Arosio, Beatrice Innocenti

Oder in film morata sobivati, krasti drug od drugega, se vzajemno prehranjevati z izkušnjami in tako iskati drugačno dimenzijo izraza kretnje, besede, občutka ter ustvarjati prostor, ki omogoča novo kreativno realnost. Povsem jasno je, da je vrednost gledališča v njegovi neposrednosti in strogosti, pri čemer vse izginja tisti trenutek, ko se pojavi; prav nasprotno se dogaja pri filmu: slednji se polašča, krade, kopira in natiskuje podobe, ki jih je mogoče spraviti in jih znova sprostiti, kadarkoli in kjerkoli želimo, lahko tudi prek drugega medija (televizija, internet).

GLEDALIŠKA DELAVNICA IN GLEDALIŠKI PERFORMANS - SEKVENČNO OKO / NA CESTI
Delo v delavnicah se osredišči okrog ideje konflikta in boja. Raziskovanje se osredišči tudi na uporabo novih tehnologij: uporaba različnih video kamer (vohunska ali mikrokamera, prosumer in profesionalne video kamere) omogoča različne stopnje detajlov v vsakem posnetem prizoru, ki ga bodisi odigrajo igralci sami ali pa igralec, ki je določen za snemanje in tako postane sestavni del odrske scene. Štirje monitorji na samem odru pomnožijo ravni predstave in omogočijo fragmentacijo enotnosti odrskega dejanja. Na delavnicah poteka analiza in identifikacija sklopov kretenj in gibov, ki prihajajo v gledališče iz filma, ter prikaz možnosti njihovega razodetja glede na sredstvo komunikacije.

Če začnemo s teatrskim gibom, onkraj njegove fizične in odrske substance, raziskujemo, ali in do kolikšne mere lahko oko kamere spremeni časovnost in poteze predstavitve v živo. Filmski jezik (bližnji posnetek, polovična figura, ameriški posnetek) se staplja s tipično odrsko gestikulacijo ter tako ojačuje različne opazovalne točke: osredišči se neposredno na igralca, virtualna podoba je reproducirana v realnem času na videu, oboje pa je interpretirano skozi gledalčev osebni pogled.

Andrés Morte Terés
je študiral hispanistiko na Univerzi v Barceloni in entolingvistiko na Univerzi v Zuerichu. Dodatno se je izobraževal na seminarjih "Vodenje umetniških in kulturnih ustanov" na ESADE v Barceloni, "Osnove posredovanja filma" v Los Angelesu, "Cineposiuom-97" v Newportu, "Mednarodno financiranje filma" v San Franciscu ter "Umetnost in kulturni menedžment" v Brisbaneu.
V letu1982 je Andrés Morte Terés organiziral Evropski festival nekomercialne glasbe, kjer se je seznanil z Marcelom lí Antúnezom, vodjo skupine Error Genético in ustanoviteljem skupine La Fura del Baus. V letu 1983 je z drugimi kulturnimi skupinami ustanovil fundacijo A.J.Z., an Autonomous place of Creation. Med bivanjem v Zuerichu je sodeloval v več umetniških akcijah. Po vrnitvi v Barcelono, je začel sodelovati s skupino La Fura del Baus, prvi projekt je bil Accions. Predstava je gostovala na Finskem, Danskem, Poljskem, Veliki Britaniji, Argentini in Mehiki. V letu 1985 je bila v Madridu premierno uprizorjena druga produkcija Suz o Suz. V sodelovanju z Marcelom li Antúnezom, je 1986-ega napisal ter so-režiral celovečerni film Suz o Suz for TVE, ki je bil predstavljen na Festivalu v Montecarlu.
Oktobra 1987 je postal hišni režiser mestne gledališke ustanove Mercat de les Flors v Barceloni.
1989 je oblikoval stalno Združenje Iberoameriških festivalov. 1991 je zapustil Mercat de les Flors, da bi se posvetil proučevanju dramaturgije. V istem letu je napisal in režiral odrsko delo El Artificio, ki se je premierno predstavilo v Fribourgu in Barceloni, kjer je prejel Nagrado kritikov za najboljše odrsko delo v sezoni 1991/92.
Od januarja do junija 1992 je Andrés Morte Terés živel v New Yorku, kjer je preučeval umetniška gibanja v povojni ZDA. Potoval je po ZDA, da bi spoznal sistem ameriške gledališke organizacije. Leta 1993 se je vrnil v Barcelono in ustanovil Inštitut za raziskave sodobnih uprizoritvenih in multimedijskih umetnosti. Osnoval in vodil je seminar o kulturni politiki.
V letu 1994 je režiral nekaj gledaliških predstav v Italiji, ter se preselil v Firence, da bi sodeloval s organizacijo Fabbrica Europa. Novembra 1994 je v Kannon Halle v Kopenhagnu predstavil svoje novo gledališko besedilo Cotidianas, ki ga je režiral Juan Aparicio. Marca 1995 je organiziral "Barcelona v Rimu", teden kulture, ki ga je produciral Cervantesov inštitut in Ministrstvo za zunanje zadeve. Aprila tega leta je izdal Uso Diario, knjigo poezije s fotografijami Manela Esclusaja. Maja 1996 je začel delati kot direktor kulturnih inštitucij pri Kulturnem inštitutu mestnega sveta Barcelone. Oktobra 1996 je ustanovil Barcelona Equipo Singular event company. Istega leta je napisal novo gledališko besedilo Las amantes de Gretel. V tem letu sodeloval tudi v komiteju za kandidaturo Barcelone za Evropsko kulturno prestolnico 2001.
V letu 1997 je ustanovil Cinema Office v Barceloni kot del International Film Commissioners Association in Los Angeles. Oktobra 1997-ega je s Paolom Atzorijem sodeloval pri novih tehnologijah za projekt Orfeo, po delu Jeana Cocteauja. Decembra istega leta je bil imenovan
za predsednika filmskega festivala "Curtsficcions" v Cines Yelmo-Cineplexu. Kmalu zatem je bil imenovan za predsednika Fundacije Contenidos de Creación in ustvaril prvi Studio za razvoj scenarijev, v sodelovanju s Sundance Institute. Junija 2001 je oblikoval in predstavil avdiovizualni projekt za Forum Universal de las culturas 2004. V februarju 2002 je skupaj z Guillermom Escalono napisal scenarij El Alma Rusa, srhljivko, ki se dogaja v Havani. Marca 2002 je bil imenovan za direktorja Mercat de les Flors, mestno gledališče v Barceloni, da bi odprl nove smernice razvoja.

Junija 2003 je vodil studijsko delavnico o delu J. Geneta in J.P. Sartra, ki ga je organizirala Mobilittá dell'arte v Notu, predstavil je tudi roman Tierra Caliente. V juniju 2004 je v Barceloni organiziral prvi Mednarodni festival filmskih šol. Oktobra tega leta je v gledališču Teatro Mercat de les Flors predstavil Leservedijeangenete...Genet Show. Vodil je serijo gledaliških in filmskih delavnic The Sequential Eye I, II and III, v Volterri, Neaplju in Procidi. Februarja 2005 je v gledališču Teatro Mercat de les Flors predstavil La Mirada secuencia IV, instalacijo, ki se nanaša ne intervjuje med Davidom Silvestreom and Francisom Baconom. V maju 2005 je bila v Teatru Stabile v Trstu premierno uprizorjena predstava Fighting Dogs, svobodna adaptacija Pasjega srca Mihaila Bulgakova.

Gledališke režije:
Accions - La Fura del Baus, Barcelona, 1984
Suz/ o /Suz - La Fura dels Baus, Madrid, 1987
El Artificio - Mercat de les Flors, Barcelona, 1992/95
Maricarmen - Barcelona/ Montalcino/Settimo Torinese, 1995/1996
Cotidianas - Kannon Halle in Copenhague, 1996,
Viaje a Selene - Bulevard Rosa, Barcelona 1997
Orfeo - adaptation of the work by Jean Cocteau, Fabbrica Europa, 1998
Leservedijeangenet...Genet Show - Teatro Ateneo di Roma, Fabbrica Europa, Mercat de Les Flors, other European theatres, 2004
Fighting Dogs - Cuore vs Sangue - Teatro Stabile di Trieste and Festival Internacional de Taormina (Sicilia), 2005