PROJEKT SPINOZA

Projekt Spinoza

PROJEKT SPINOZA, 2016-2017

Spinozova leča (2016) je prvi del dvoletnega projekta, kjer se srečujejo Spinozova dognanja o optiki in filozofiji. Performans z instalacijo je v funkciji raziskovalnega gledališča in predstavlja ključ za drugi del, predstavo Spinoza (2017), ki vzpostavljeni kod nadgrajuje z dramsko-plesnimi postopki.

Goce Smilevski: Spinoza (2017) Plesno-gledališka predstava Spinoza nastaja po dramski predlogi mladega makedonskega avtorja Goceta Smilevskega. Avtor skozi celoten roman z večplastnim pripovedovalcem, vizualno močnimi opisi ter prepletanjem biografskih dejstev in fiktivnih situacij poudarja in udejanja Spinozovo filozofijo, od substance zavračanja afektov do krepostnosti.